Serbia

Centre for protection of infants, children and youth

Logo_CZODO.jpg

Centre for protection of infants, children and youth

Centre has long tradition of offering home to children who for numerous reasons are deprived from living within their own family. Within 7 different objects there are 378 employees take care of 528 kids. Housing Dragutin Filipovic Jusa is located in Vracar municipality and it represents home for 30 children age 3-7. Main goal is to provide consistency in family surroundings, through contacts with alternative or biological famililes. In addition this institution provides emergency care of neglected and abused children.  

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine (OJ Dom Dragutin Filipović Jusa) 

Ustanova ima dugu tradiciju privremenog zbrinjavanja dece, svih uzrasta, usled nemogućnosti boravka u prirodnoj porodici. Briga i staranje u ustanovi traju dok se detetu ne obezbedi odgovarajući porodični ambijent (biološka, usvojiteljska ili hraniteljska porodica) ili do punoletstva i osposobljavanja za svakodnevni život. Ustanova ima mogućnost zaštite 528 dece o kojoj se brine 378 zaposlenih. U okviru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, nalazi se sedam objekata. OJ Dom Dragutin Filipović Jusa se nalazi na Vračaru i ima kapacitet od 30 mesta za decu uzrasta od 3 do 7 godina. Osnovni cilj je obezbeđivanje stalnosti u porodičnom okruženju, kroz kontakte sa alternativnim ili prirodnim porodicama. Uz to u ovoj ustanovi se pružaju hitno zbrinjavanje i nega akutno zanemarene i zlostavljane dece.

http://www.zvecanska.org.rs/dom-jusa/